Política de Devolucions

Política de Devolucions

En les cancel·lacions que es facin fins 48 hores abans de la data de la reserva, es retornarà el 50% de l’import. A partir de 48 hores abans de la reserva, totes les vendes seran definitives i en cap cas no hi haurà devolució.

Per a qualsevol cancel·lació de reserva contacteu amb nosaltres a  info@lamanreana.com o al 973 050 257 .

 

INFORMACIÓ SOBRE L’OFERTA HOTELERA I RESERVA DE SERVEIS D’ALLOTJAMENT

El lloc web conté informació sobre la reserva d’allotjaments turístics en La Manreana S.L.
L’Usuari podrà reservar l’allotjament en La Manreana Parc a través d’aquest Lloc web. Es fa constar que, únicament als efectes de les presents Condicions Generals, així com de les condicions específiques que fossin aplicable, s’entendrà per allotjament turístic:
Preguem que es consultin aquestes condicions en el Lloc web. Es fa constar que el gaudi de les instal·lacions es realitzarà de conformitat amb les dates i l’horari d’obertura al públic d’aquestes i segons la disponibilitat de places.
Les reserves d’allotjaments turístics realitzades a través del lloc web queden expressament subjectes a les condicions específiques de reserva d’allotjaments turístics, que podran consultar en el procés de reserva sense perjudici del que es disposa en les presents Condicions Generals.
Els preus aplicables a la reserva d’allotjaments seran els que apareguin en el Lloc web en el moment de realitzar la corresponent reserva, ateses les dates i altres circumstàncies concretes de cada reserva.
Els drets i obligacions de l’Usuari, tant durant la reserva dels allotjaments turístics com una vegada reservats, queden així mateix subjectes a l’exposat en les presents Condicions Generals i en les corresponents condicions específiques de reserva, i altra normativa existent en la Manreana Parc, que es troba en la recepció. Així mateix, aquesta informació podrà ser facilitada a l’Usuari, si així ho sol·licita, a través dels següents mitjans:

Tel.: 973 050 257
Correu electrònic: info@lamanreana.com
L’Usuari pot consultar les condicions de reserva de l’allotjament en La Manreana Parc durant el procés de reserva.

VENDA D’ENTRADES

L’Usuari podrà comprar entrades d’accés a la Manreana Parc, a través del Lloc web. Els tipus d’entrada que l’Usuari podrà adquirir seran els que a cada moment estiguin disponibles en el Lloc web.
La compra d’entrades d’accés a la Manreana Parc, realitzades a través del Lloc web queda expressament subjecta a les condicions específiques de compra d’aquestes entrades, establertes a aquest efecte, sense perjudici del que es disposa en les presents Condicions Generals.
Els preus aplicables a la compra de les entrades seran els que apareguin en el Lloc web en el moment de realitzar la corresponent compra, ateses les dates i altres circumstàncies concretes de cada entrada.
Els drets i obligacions de l’Usuari, tant durant l’adquisició d’entrades com una vegada adquirides, queden, així mateix, subjectes a l’exposat en les presents Condicions Generals i en les corresponents condicions específiques, així com a les Normes de Funcionament de la Manreana Parc, les quals podrà consultar en el lloc web i estan a la seva disposició en les oficines d’Atenció al Client de la Manreana Parc. Aquesta informació podrà ser facilitada a l’Usuari si així ho sol·licita.


RESERVA INCORRECTA

En el cas que la reserva estigui equivocada, ja sigui un error en el dia d’entrada o de sortida, un cap de setmana equivocat … Contacti amb la Manreana S.L per arribar a una solució amistosa.
info@lamanreana.com